Chào mừng bạn đến với Zitga Studio

Zitga Studio

TỦ SÁCH ZITGA – VĂN HÓA HỌC TẬP

Có người đã nói: “Đọc sách, đừng tin 100% những gì sách nói, hãy hoài nghi và đặt câu hỏi tại sao với mọi điều đúng-và-sai trong sách có đề cập đến.” 📖

Đặt câu hỏi chính là cách bạn học được nhiều thứ, tư duy nhiều chiều và đặt kiến thức mình đọc được, học được vào thực tế!!!Ở Zitga chúng tôi khuyến khích nhân viên hình thành văn hóa đọc và tự do đặt câu hỏi.

📚 Thư viện Zitga ngày càng rộng với hàng trăm đầu sách về Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị và lãnh đạo, Phát triển bản thân, Marketing,… Và trong tương lai còn có nhiều cuốn sách hấp dẫn, giúp cho nhân viên phát triển toàn diện từ tư duy, kỹ năng đến kiến thức!! 📉

Học, học nữa, học mãi…. Tự học và dân chủ phát triển làm nên những con người Zitga!!!

Add Comment