Lập trình viên phát triển GAME

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm thiết lập và triển khai các chính sách, chế độ nhân sự nhằm duy trì nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp. Quản lý toàn bộ các công việc của bộ phận, đồng thời chịu trách nhiệm tư vấn, định hướng giúp nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Đảm bảo các chức năng nhân sự được vận hành ổn định, đáp ứng đúng mục tiêu chiến lược của công ty.

Tư vấn, đề xuất cho ban giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo & phát triển, đãi ngộ, tuân thủ pháp luật, truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa.

Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn giúp hoạt động nhân sự được vận hành ổn định và hiệu quả.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch nhân sự định hướng theo mục tiêu chiến lược của công ty.

Thiết kế và đề xuất các chính sách phúc lợi nhằm gia tăng khả năng thu hút nhân tài, mức độ gắn kết và hài lòng của nhân viên.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tham gia xây dựng employee branding

Xây dựng kế hoạch đào tạo, phối hợp với các quản lý để triển khai các hoạt động phát triển năng lực nhân viên.

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ, tư vấn cho ban lãnh đạo về hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Hỗ trợ các hoạt động, chức năng Nhân sự khác khi cần thiết.

Thông tin liên hệ:

  • Email: tuyendung@zitga.com.vn
  • Điện thoại: ​034 639 6067

Thông tin về Zitga Studio:

  • Website: https://zitga.com.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/ZitgaStudio/?view_public_for=1630140940600479

    Apply this job!

    TIN TUYỂN DỤNG LIÊN QUAN

    KÉO