Chào mừng bạn đến với Zitga Studio

Đặt viên gạch đầu tiên, thành lập Zitga Studio Hà Nội

Đặt viên gạch đầu tiên, thành lập Zitga Studio Hà Nội

Ngày 10/10/2015 Zitga chính thức được thành lập với 6 thành viên đầu tiên