Chào mừng bạn đến với Zitga Studio

Tăng trưởng về doanh thu

Tăng trưởng về doanh thu

Năm 2019 là năm đánh dấu bước đầu cho sự phát triển của Zitga, doanh thu năm 2019 tăng trưởng 47,7% so với năm trước, quy mô công ty mở rộng đến 80 thành viên