ZITGA COMPANY

ZITGA COMPANY

ZITGA COMPANY

CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG
Thiết kế đồ họa cho Game Mobile Marketing

Developer - Amanotes Office , Fulltime (Toàn thời gian)

700 - 1.500 USD

Ứng tuyển
Họa sỹ vẽ nhân vật Game 2D

Developer - Amanotes Office , Fulltime

700 - 1.500 USD

Ứng tuyển
(Chuyên viên cao cấp) Game Mobile Marketing Specialist

Artist - Amanotes Office , Fulltime (toàn thời gian)

700 - 1.500 USD

Ứng tuyển